Åvinge kuskbostad, Botkyrka

Kuskbostaden Åvinge


Huset har tidigare använts som bostad, senare som snickerilokal och slutligen som förråd. Det är troligen byggt i slutet av 1800-talet. De utvändiga måtten är ca 5 x 6,8 m. Det är en enkelstuga utan vind. Väggarna består av ca 30 cm lång, grovt kluven kubb, mestadels kvartsklyvningar från grova träd. Bruket består av lera som blandats med grovt sågspån. Väggarna är murade mellan stående reglar. Grunden består av plintar och väggarna vilar på grova syllar. I väggen ligger horisontella bindare vid vartannat varv kubb. Väggarna har varit putsade med lerbruk på både in- och utsidan, men det mesta av putsen har fallit av. Huset håller sedan flera år på att förfalla.


Bilden ovan har jag fått av ägaren och den är några år gammal. Bilderna nedan tog jag själv vid ett besök våren 2015. 

© Olle Hagman

Senaste uppdatering på denna sida

den 21 maj 2016