Grimslöv, bränneri

Grimslövs bränneri


En industribyggnad i Alvesta kommun delvis byggd med kubb, som murats som fyllning i ett regelverk av stockar. Kubben är delvis obarkad och mestadels kluven i halv- och kvartsklyvningar. Mellan kubben finns ganska tunna fogar, troligen av kalkbruk. Väggen har varit putsad på utsidan, med en kalkputs som förankrats med pluggar av trä, men putsen har till stora delar fallit av.


Byggnaden färdigställdes under år 1901 under ledning av en byggmästare Holmgren. Med vid arbetet var även en murarmästare Olof Svensson och en smed vid namn Vibeck.


Fabriken ägdes av ett aktiebolag bildat av traktens bönder, för att ge avkastning för jordbruksproduktionen. Produktionen startade år 1901 och pågick i 50 år, fram till år 1951. Första året producerades både stärkelse och brännvin, sedan enbart brännvin. Både potatis och spannmål användes som råvaror vid sprittillverkningen. Under en tid ska det ha producerats 3000 liter 50-procentig sprit per dag. För detta gick det åt 700 kg spannmål, varav ca 200 kg korn och 500 kg havre. Det gick också åt 10 - 12 kubikmeter ved för att värma upp pannan. I fabriken fanns sju anställda: en brännmästare, en maltgörare, en potatistvättare, en potatismottagare, en sats- och en mäskdräng och en eldare/maskinist.


Med den information som finns tillgänglig idag går det inte att säga om det var av ekonomiska skäl som byggnaden uppfördes med kubb, eller om det var för att göra den mer fuktbeständig. Brännvinsbränning och jäsning är ju processer som alstrar mycket fukt.


Under senare år har fabriken använts för förvaring av jordbruksmaskiner. Den är nu under förfall.


Fotografierna är tagna av Agneta Jansson i Skatelövs Hembygdsförening.

© Olle Hagman

Senaste uppdatering på denna sida

21 maj 2016