Vallstugan, Tibro

Vallstugan, Tibro


Ett bostadshus i förfall. Det har stått tomt sedan ca 1990. Bilden ovan, liksom den nedersta bilden på denna sida, är tagen av Britta Zachs, från Tibro hembygdsförening. Huset är byggt ca 1870. Det är klätt med lockpanel på utsidan. Insidan har varit täckt av olika material: panel, tapet i flera lager och puts som till stor del fallit av.Sommaren 2011 besökte jag Vallstugan i sällskap med Britta Zachs från Hembygdsföreningen i Tibro och Hugo Larsson från Länsstyrelsen i Södermanland.


Huset är med största sannolikhet byggt under sent 1870-tal. Det skall ha byggts av en soldatson vid namn Vall. Huset var bebott fram till åtminstone 1970-talet, och har haft både el och vatten. Huset är i ett och ett halvt plan och yttermåtten är ca 6 x 9,5 m. Takhöjden i bottenvåningen är ca 2,20 m. På bottenvåningen finns tre rum, ett litet kök och en förstuga. Storstugan vetter åt ost och mäter ca 5,6 x 3,6 m.


Huset har en stomme av stående stolpar, 130 x 130 mm. I bottenvåningen har utrymmet mellan stolparna fyllts med kubb, både i ytterväggarna och i mellanväggen mellan de båda kamrarna. Kubben består av kluvet virke av gran och fur, mestadels ganska klent virke och relativt tätvuxet. Kubben är ovanligt kort, 130 mm.


Bruket ligger i mycket tunna fogar och består av lera och fin sand, ca 25% lera och 75% sand, utan inblandning av några organiska material. Invändigt har väggarna varit klinade och/eller putsade och på putsen sitter tapeter. På utsidan sitter stående panel av breda brädor och profilhyvlad lockläkt. På halva vägghöjden är en liggande spikregel inmurad som fäste för panelen. Åtminstone i vissa delar är denna regel klenare än väggens bredd och för att fylla ut har man murat in ett halvt lager kubb längs regeln. Denna konstruktion har inte varit helt lyckad och i ett av facken har kubben rasat ut. I övrigt verkar arbetet snyggt och professionellt utfört. Golven består av breda sågade brädor och innertaket av maskinhyvlad pärlspont.


I maj 2012 skrev Skaraborgs Allehanda om huset: "UNIK STUGA BYGGD AV VEDKUBBAR". Under rubriken "Länkar och litteratur" går det att ladda ner artikeln, återgiven med tillstånd av Skaraborgs Allehanda.

© Olle Hagman

Senaste uppdatering på denna sida

21 maj 2016