Bastu i kubb

 Några exempel på bastu-byggnader av kubb


 

En stor från Finland, en lite mindre från Polen, en liten från Kanada, och fyra från USA. (Från Richard Flatau, cordwoodcostruction.)

© Olle Hagman

Senaste uppdatering på denna sida

21 maj 2016