Byggt av barn, Örebro

”Så enkelt att barn kan bygga!”


Våren 2011 byggde muraren Christian Olsén ett kubbhus tillsammans med 20 elever från klass 3 på Johannaskolan i Örebro. Barnen turades om att mura, lerklina, barka, såga och spika. Bygget tog två veckor och var fantastiskt roligt och mycket uppskattat. Huset är byggt av ca 40 cm lång, torr ved av blandade träslag. Det står på en grund av lättklinkerblock. Det är murat med lerbruk och putsades direkt med lerbruk. Taket är ett så kallat reciprokaltak, dvs byggt med takbjälkar som låser varandra. (läs mer på http://livinginthefuture.org/episodes/43-reciprocal-frame-roof-tony-wrench.php). Ovanpå takbjälkarna ligger plank och tjärpapp. Gräset är vanligt gräsmattegräs.


De två bilderna ovan är tagna av Christian Olsén. Här kommer även några av mina egna.

© Olle Hagman

Senaste uppdatering på denna sida

23 sept 2016