Umasjö, Tärnaby

Sveriges nordligaste kubbhus?


I Umasjö, Tärnaby, finns ett ovanligt hus, byggt av vedklabbar av Fredrik Stenmark under 1880-talet. Ytterväggarna är uppbyggda av runda vedklabbar av fjällbjörk, som travats som i en vedtrave, med lager av lera emellan så att håligheterna fyllts ut. Mellan varven av vedklabbar ligger längsgående ribbor som sammanbindning. Väggarnas utsidor är klädda med locklistpanel och insidorna är täckta med lera. Huset brukades fram till 1940-talet, bl.a. fanns här ett kafé när man byggde mellanriksvägen under 30-talet.Ett bostadshus i Umasjö, Tärnaby, byggt under 1880-talet. Dokumentationen är gjord av Rolf Sixtensson, för Västerbottens museum. Huset byggdes av Fredrik Stenmark, som var ambulerande skollärare. Kubben - eller klabben, som det kallas i den här delen av landet, består av björkved, med ca 30 cm längd, till största delen okluven och obarkad. Mellan varje lager ligger slanor eller lister, som går från hörn till hörn och mellanrummen är fyllda med lera, utan någon inblandning av sand eller organiskt material. Längst upp är väggarna stabiliserade med ca tre varv knuttimrat björktimmer, som fördelar tyngden från taket.


© Olle Hagman

Senaste uppdatering på denna sida

21 maj 2016