Bengt Fagerström - Om att hitta kubbhus

 HUR HITTA KUBBHUS?


Den som bidragit mest till att ”hitta” kubbhus är fritidsforskaren Bengt Fagerström, en passionerad ”kubbist”, som han själv kallade sig. Vi träffades första gången sommaren 2009 och han blev min mentor inom området. Vi hade många diskussioner som vi båda lärde oss mycket av. Bengt gick bort 2016.


Ibland fick jag frågan hur han burit sig åt för att hitta alla hus. Jag skickade frågan vidare till honom och han skrev ner följande minnesanteckningar.


 

ATT HITTA KUBBHUS

- några minnesanteckningar 


 

HUR DET BÖRJADE


I samband med en inventering av äldre timmerhus i Bettna 1999 upptäckte jag två kubbhus: Björksund och Larslund. Intresset var väckt. Skrev en kort artikel i Bettnakrönikan: MURADE HUS AV TRÄ.   


Den stora utmaningen var att så få visste något om denna udda teknik. Tekniken tilltalade mig också eftersom den byggde på billiga och naturliga material med väldigt goda egenskaper, bland annat när det gällde inomhusklimat. Till en början trodde jag att kubbtekniken skulle kunna få en renässans. Nu tror jag det ej längre, men att det ändå kan gå att väcka ett intresse för den, för speciella syften, så som Olle Hagman försökt att göra.


 

BÖRJADE LÄSA IN TILLGÄNGLIG LITTERATUR


- William H Tishler: Cordwood Masonry. A Vernacular Architectural Tradition


- Dokumentation från ett nordiskt seminarium i Norge 1998: Cordwood Architecture, Hus murt av ved (Inger Norell svarade för en presentation om svenska vedhus)


- Erik Falk: Kubbhusbyggnader i Gräsmark


- Olle Lind: Kubbhus, artikel i ÅTER 2001


(Kontakt om kubbhuset vid Munkedals pappersbruk)


- Perpetuating the Stovewood Tradition. The Kruza House Restoration


(i Wisconsin finns tydligen Nordamerikas största samling av "kubbhus", se websidan daycreek.com. Sökte kontakt men fick ej något svar)


 

KONTAKT MED INGER NORELL


På KTH fann jag en arkitekt och doktorand, Ingrid Norell, som forskade om vedhus. Mycket svårfångad, men vi fick god kontakt och jag fick en del information om hennes forskning. Vi gjorde flera bilturer för att hitta kubbhus. Hon blev en för mig mycket värdefull mentor.


Tillsammans skrev vi en artikel i Sörmlandsbygden 2003: KUBBHUS – MURADE VEDHUS I SÖRMLAND. Vi kunde redovisa sju bostadshus byggda i kubb. Denna artikel återkom senare på Lerbyggeföreningens hemsida.


(Flera medlemmar i föreningen var inledningsvis negativa till att släppa in kubbtekniken i föreningen, då de betraktade den som en ”hybrid”.)


Norell hade börjat ta kontakter med ett mindre antal till ägare till kubbhus och jag fick del av hennes anteckningar. Då hon övergick till andra uppgifter började jag själv söka efter kubbhus i hela landet och dokumentera dessa. Besök hos och telefonkontakter med ägare. Kontakter med museer och hembygdsföreningar för att spåra nya objekt. Det fanns många. Djungeltelegrafen fungerade perfekt. Nu föreligger förteckningar och kataloger över mer än hundra kända kubbhus i landet.


 

RESTAURERING AV ETT KUBBHUS I TORSLUNDA


År 2008 kunde jag utverka ett anslag från Länsstyrelsen i Stockholm för restaurering av kubbhuset Borgen, i Torslunda, Täby kommun. Beslutat anslag uppgick till ca 150.000 kronor, och ökades sedan till drygt 200.000. Restaureringen blev klar under 2010 och dokumenterades av Stockholms länsmuseum. Tillsammans med de hantverkare som utförde arbetet tilldelades jag länsförbundets diplom för 2010 för ett ”Värdefullt bidrag till byggnadskulturen i Stockholms län”.


Mitt bildspel HUS AV VED OCH LERA http://www.cybis.se/forfun/kubbhus/bildspel/index.htm kompletterades med ett bildspel om restaureringen av kubbhuset i Torslunda: http://www.cybis.se/forfun/kubbhus/borgen/indexs.htm

 

GLÄDJE OCH SORG


Min främsta upptäckt när det gäller kubbhus anser jag vara den stora bebyggelsen av 14 stycken tvåplans kubbhus som en gång uppfördes i Sundbyberg. Imponerande! (Ser ut att vara det enda försöket med ”serietillverkning” av kubbhus)


Största överraskningen var när ägarna till två större villor berättade att väggar av kubb från de ursprungliga torp som stått där till en del fanns kvar i husen, men att de nu var osynliga. (Se bilderna nedan)


Det gläder mig att Olle Hagman nu kan använda /en del av/ min insamlade dokumentation till fördjupade studer och forskning.


En stor missräkning var att Vallstugan i Tibro inte gick att "rädda".


 

Stockholm i december 2012


Bengt Fagerström

© Olle Hagman

Senaste uppdatering på denna sida

22 mars 2018