Garvaregården, Trosa

Tillbyggnad med kubb


Vid den så kallade Garvaregården i Trosa byggdes en av byggnaderna till med kubb under 1870-talet. Den äldre delen av huset har murade väggar av tegel. Tillbyggnaden består dels av en utbyggnad i markplanet, dels av en utbyggnad uppåt, båda utförda med kubbväggar. Såväl de äldre tegelväggarna som kubbväggarna är putsade på insidan och klädda med stående lockpanel av trä på utsidan.


Garvaregården ägs av Trosa kommun och disponeras av Trosa hembygdsförening. Den har restaurerats i samarbete med Sörmlands läns museum och är öppen för besökare sedan 2008.


Titta gärna in på: 

http://www.hembygd.se/trosa-hembygdsforening/foreningen/historik/

© Olle Hagman

Senaste uppdatering på denna sida

21 maj 2016