Danviksklippan, Stockholm

Danviksklippan


Ett arkitektritat kubbhus i Stockholm.


Bengt Fagerström, fritidsforskare och "kubbist", har skickat mig följande text och bild:


I dagboksanteckningar från 1875 skriver Fritz· von Dardel: "Jag gjorde i förrgår arkitekten Törnqvist ett besök för att se ett nytt slags byggnadssätt. Hans hus var nämligen helt och hållet uppfört af 8 tums långa barrträdstycken, hvilka hopfogats med murbruk, hvarefter väggen kalkrappats. Fördelarna härvidlag lär vara minskade kostnader samt mer värme och säkerhet vid eldfara. Villan kallad "Klippan" är högt belägen på ett berg (Danviksklippan) samt intill en väderkvarn, vars vingar så gott som snudda vid taket."


Huset var stort, med ljus panel eller puts. Två våningar med stora balkonger. Det revs år 1944.

© Olle Hagman

Senaste uppdatering på denna sida

21 maj 2016