Redskapsbod, Vårdinge

Redskapsbod av kubb


Sommaren 2013 höll Johannes Riesterer, Svenska Jordhus, en kurs i olika lerbyggnadstekniker i samarbete med Vårdinge By Folkhögskola. Jag var med på kursen och höll en föreläsning om kubbhus. Bland annat byggde man ett runt litet kubbhus, tänkt att användas som redskapsbod.


Den första bilden, liksom bilderna i bidspelet, är tagen av mig, Olle Hagman. Bilden nedan, med alla kursdeltagarna, har jag fått tillstånd att låna från Johannes Riesterers hemsida, http://www.svenskajordhus.se

© Olle Hagman

Senaste uppdatering på denna sida

21 maj 2016